Comunicate de presa

Vicepreședintele ALDE, deputat Toma Petcu: „Legea care va reglementa biomasa în România va aduce investiții în domeniu, blocate prin ordinul emis de guvernarea tehnocrată a lui Cioloș”

Vicepreședintele ALDE, deputatul Toma Petcu, a anunțat la finalul ședinței Biroului Politic Executiv că va depune în perioada următoare un proiect de lege care va reglementa producția de biomasă în România. Biomasa este acea resursă regenerabilă, resursă verde, care asigură producerea energiei electrice, dar și energiei termice. La ora actuală, definiția biomasei se regăsește în legea 220/2008, însă utilizarea acesteia este restrânsă prin ordinul 1534/2016.

Biomasa este reglementată la nivel european ca fiind o sursă regenerabilă de energie, a cărei utilizare este una prioritară, ce se impune a fi sprijinită de statele membre UE. În România biomasa ocupă un loc deosebit de important în mixul energetic și cu precădere în mixul de combustibili, tocmai de aceea trebuie creat cadrul legal necesar pentru dezvoltarea acestui sector de producție și pentru atragerea de investiții.

Am observat atât în zona de producție de biomasă, cât și în zona de agricultură, silvicultură, necesitatea ca acest produs, biomasa, să fie reglementată, să se știe foarte clar până la ce nivel și ce categorie poate să fie reglementată ca biomasă. După decizia guvernării tehnocrate a lui Dacian Cioloș de a da ordinul 1534/2016, utilizarea biomasei a fost restrânsă, deoarece s-au pus o serie de constrângeri în ceea ce privește definiția biomasei. Am considerat necesar acest proiect, deoarece el poate să creeze un cadru legal de care, după evaluarea mea, este nevoie în România de cel puțin șase ani. Totodată, se va îndrept o greșeală a guvernării tehnocrate. Legea care va reglementa biomasa în România va aduce investiții în domeniu și va conduce la dezvoltarea unui sector care înseamnă energie regenerabilă pentru încă 30% din ceea ce consumăm. Consider că această lege e un obiectiv prioritar pentru mediu, pentru agricultură, dar și pentru zona de energie. Nereglementarea utilizării biomasei este principala piedică în dezvoltarea unor investiții majore în acest sector”, a spus deputatul ALDE, Toma Petcu.

Directiva europeană 28/2009/CE trasează definiția energiei din surse regenerabile și a biomasei, stabilind de asemenea obiective în ceea ce privește utilizarea biomasei în mixul de combustibili pe plan European. Conform directivelor CE la nivel european, transpuse în dreptul intern prin Legea 220/2008, această lege definește biomasa preluând definiția corespunzătoare din reglementările europene. Potrivit legii 220/2008, biomasa este definită ca „fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi animale), silvicultură şi industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultură, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale, codificate conform prevederilor legale”.

Însă, în prezent definiţia biomasei este reglementată restrictiv de către la art. 1 alin. (1) al Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul 1534/2016, astfel: „prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, pentru care se emit certificate de origine, se înţelege: a) biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe este  fracțiunea biodegradabilă a produselor rezultate din prelucrarea primară și secundară pe teritoriul României a lemnului – coajă, rumeguș, așchii rezultate din prelucrare, capete, tocătură din liniile de profilare, resturi de lemn, rezultate în urma prelucrării sau reciclării materialului lemnos și/sau a produselor din lemn, inclusiv din import, care nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare, precum și material lemnos declasat în incinta proprie ca urmare a procesului tehnologic de prelucrare a materialului lemnos.

Definiţia biomasei certificabile cuprinsă în Ordinul 1534/2016 este mult mai restrictivă decât cea prevăzută de Legea 220/2008 şi de reglementările europene. Conform acestui ordin, nu constituie biomasă certificabilă decât acea biomasă care a rezultat în urma unui proces industrial de prelucrare sau reciclare a materialului lemnos, ori a declasării acestuia.

Întrucât definiţia biomasei care poate fi utilizată drept sursă de energie regenerabilă este stabilită legislativ, prin Legea 220/2008, această definiţie legală nu poate fi modificată printr-un  act normativ inferior, cum este Ordinul 1534/2016, care ar trebui să instituie doar procedura de emitere a certificatelor de origine aferentă biomasei.

Pe cale de consecinţă, prin adoptarea unei definiţii mai restrictive biomasei, Ordinul 1534/2016 modifică și completează Legea 220/2008, fapt interzis de Legea 24/2000. În situaţia dată, nu se poate vorbi de o „clarificare” a sensului unei norme legale intrucât, potrivit art. 69 din Legea 24/2000, intervențiile legislative pentru clarificarea sensului unor norme legale se realizează printr-un act normativ interpretativ, de același nivel cu actul vizat, adică tot printr-o lege, iar nu printr-un ordin de aplicare a legii.

În acest context noua Lege a biomasei trebuie să definească, fără echivoc, că în cadrul biomasei sunt incluse crengi, resturi din exploatare forestieră, rumeguș, deșeuri de lemn existente în natură, inclusiv lemnul de foc. Cu alte cuvinte, sunt incluse şi deșeurile lemnoase și resturile vegetale existente în păduri, prin strângerea şi eliminarea acestora realizându-se sanitizarea obligatorie a pădurilor, operațiune absolut necesara pentru menținerea unor păduri sănătoase, fără resturi care pot dăuna.