Rezolutiile ALDE

Propunere de înființare Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială prin Școala Profesională în Sistem Dual

Argument pentru continuitate

”Ca să fim prin noi înșine, în primul rînd să fim noi înșine.”

”Noua generație de întreprinzători români trebuie să se simtă la ea acasă în România.”

Conceptul de formare profesională în sistem dual, Școala fără Șomeri, reprezintă o prioritate pentru formarea profesională inițială din învățământul românesc, care trebuie să găsească soluții pentru rezolvarea crizei în domeniul pregătirii resursei umane pentru mediul economic.

Singura soluție viabilă o reprezintă crearea unui parteneriat real și funcțional între stat și mediul economic în domeniul formării profesionale inițiale.

Funcția de reglementare și unificare în cadrul acestui parteneriat revine statului prin înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială prin Școala Profesională în Sistem Dual, care să asigure optimizarea relației dintre mediul economic privat, care este purtătorul cererii de pe piața forței de muncă și societate care se constituie ca ofertă potențială de forță de muncă, în condițiile îndeplinirii unor standarde de calitate.

Rolul agentului economic devine esențial în condițiile în care el este simultan și beneficiar al forței de muncă calificate și participant activ la procesul de formare în calitate de furnizor de instruire practică.

Implementarea și dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul formării profesionale reprezintă o sarcină a politicului, deoarece necesită o serie de modificări legislative privind partajarea rolurilor între stat și mediul economic în procesul de instruire a resursei umane la standardele cerute de o economie în plin proces de modernizare.

ALDE trebuie să-și asume rolul de promotor al acestui proiect pe componenta sa liberală, în concordanță cu cele două rezoluții adoptate pe 4 iulie 2017 („Ca să fim prin noi înșine, în primul rînd să fim noi înșine.” și „Noua generație de întreprinzători români trebuie sa se simtă la ea acasa în România.”), de creare a unui mediu economic performant în care resursa umană să se dezvolte atât cantitativ cât și calitativ, prin creșterea productivității muncii și al valorii adăugate create.

Ne dorim a realiza o Românie cu cel puțin 20-30 companii în top 100.

Prin acest proiect se asigură saltul calitativ de la o forță de muncă ieftină, la o forță de muncă superior salarizată, ca rezultat al creșterii eficienței sale în activitatea economică, contribuind la realizarea unui PIB capabil să asigure plasarea României între primele șapte puteri economice ale Europei, obiectivul pe termen mediu și lung al ALDE.

 

Victor Stelian FEDORCA

Consilier de Stat