Rezolutiile ALDE

Pentru o cultură politică a libertății

By 4 iulie 2017 No Comments

Principalul obiectiv politic al ALDE este acela de a pune în operă un sistem instituţional centrat asupra drepturilor individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale organizate în cadrul european mai larg, potrivit principiilor libertăților civile, politice și economice, precum și ale justiției și solidarităţii sociale. ALDE propune un proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie şi prosperitate.

Pentru ALDE, liberalismul este forma desăvârşită a umanismului civic. Departe de a respinge temeiurile solidarităţii, liberalismul se poate recomanda, dimpotrivă, drept crezul singurei forme sincere şi eficiente de solidaritate, solidaritatea dintre persoane cu vocaţia naturală a asocierii în jurul unor cauze şi proiecte vizând promovarea mutuală, egalitatea de şanse şi oportunităţi, echitatea în libertate.

În viziunea ALDE, individul nu este chemat a servi statul, ci, dimpotrivă, statul este menit să asigure respectul drepturilor și libertăţilor individuale, oferind un cadru stabil şi predictibil pentru cooperarea dintre oameni liberi și egali. În acest sens, scopul ALDE este acela de a edifica o societate în care toți cetățenii îşi pot exercita cu deplină putere toate libertățile politice și economice şi în care bunăstarea generală asigură condiţiile eradicării sărăciei şi ignoranței. Suveranitatea fiecărui cetăţean asupra propriului său destin este temeiul suveranităţii naţiunii în ansamblu.

Pentru ALDE, sarcina politică cea mai urgentă este restaurarea constituţionalismului liberal şi organizarea puterilor prin dispunerea lor în echilibru în jurul Parlamentului, ca unic izvor de drept şi autoritate supremă de control. Dincolo de calitatea variabilă a membrilor săi, Parlamentul – ca instituţie prin care se exprimă în mod legitim voinţa colectivă a naţiunii – rămâne singurul garant al calităţii drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi ultima redută a democraţiei. Actele Parlamentului configurează întotdeauna voinţa naţiunii, indiferent de calităţile personale ale parlamentarilor. Împreună, aceştia dau chip şi voinţă naţiunii, care nu are alt mijloc de a-şi da consistenţă politică, de a formula o voinţă generală diferită atât de înclinaţiile indivizilor, cât şi de interesele diferitelor părţi ale societăţii. Pentru ca democraţia liberală să supravieţuiască actualei crize, este obligatoriu ca legislativul să redevină, în fapt şi în drept, instituţia centrală a sistemului politic. Fără Parlament nu există naţiune. Naţiunile democratice nu au alt mijloc de a-şi exprima şi de a-şi instituţionaliza credinţa în egalitatea politică.

ALDE are convingerea că administrarea dreptăţii şi funcţionarea statului de drept trebuie să se supună cu mai multă responsabilitate şi transparenţă controlului parlamentar şi, prin intermediul acestuia, scrutinului cetăţenesc. Pe această cale, politica şi politicile publice, inclusiv şi mai ales cele din domeniul justiţiei, vor deveni tot mai puţin dependente de voinţa politicienilor sau de interesele particulare ale grupurilor de presiune şi de influenţă. Obiectivul ALDE este acela de a transforma România într-un stat ale cărui instituţii să fie organizate şi ordonate în jurul misiunii fundamentale de a garanta exerciţiul neîngrădit al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a căror protejare şi promovare reprezintă însăşi raţiunea de a fi a statului.

Pentru ALDE, statul de drept nu înseamnă un plus de putere discreţionară acordată instituţiilor represive ale statului, ci tocmai limitarea drastică a oricăror abuzuri din partea acestora. Statul de drept nu este un mod de acţiune al instituţiilor, ci o formă de protecţie a libertăţii şi demnităţii persoanei.

Ca liberali, avem convingerea că demnitatea persoanei, prezumţia de nevinovăţie şi calitatea drepturilor cetăţeneşti sunt valori ce nu pot fi negociate ori limitate. Constatăm că tocmai aceste valori sunt din ce în ce mai dispreţuite în spaţiul public şi sistematic încălcate de instituţiile represive ale statului. Nu acceptăm ca habeas corpus, principiu fundamental al statului de drept, să fie neglijat atât de litera Codurilor penal şi de procedură penală, cât şi de practica unor Parchete speciale.

ALDE vrea să descurajeze cultura denunţului şi a plângerii penale, a controalelor abuzive şi iraţionale, a supravegherii, a încătuşării, a suspiciunii generalizate, a neîncrederii în administraţie şi între cetăţeni, ca şi atitudinea tolerantă faţă de infracţionalitatea de drept comun. Vrem ca infracţiunile cu violenţă comise împotriva persoanei şi a proprietăţii private să nu mai fie socotite ca mai puţin grave (şi să se bucure adesea de clemenţă) decât infracţiunile comise împotriva statului. Ne dorim o societate din care să fie eliminate formele curente ale violenţei: delaţiunea, hărţuirea în justiţie, descinderea intempestivă, expunerea publică a celor suspectaţi de încălcarea legii.

Noi, liberalii asociaţi în ALDE, credem într-o cultură publică a libertăţii. Mai credem, cu tot atâta tărie, în egalitatea politică a cetăţenilor. Avem convingerea că cetăţeanul are precedenţă în faţa statului, drepturile şi libertăţile sale fiind mai importante decât orice drept ar pretinde statul să exercite.

Ca liberali, suntem de asemenea obişnuiţi să rezistăm, să ne opunem, să demascăm caracterul violent şi inuman al ideologiilor dominaţiei statului asupra cetăţenilor. Ca liberali, suntem şi astăzi pregătiţi să rezistăm. Prin gândire liberă şi acţiune radicală. Dacă noi nu vom ridica, în aceste momente, glasul în favoarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a constituţionalismului democratic, nimeni altcineva nu o va face în locul nostru.