Rezolutiile ALDE

Legea în slujba cetățeanului, nu contra lui

By 4 iulie 2017 No Comments

În conformitate cu Articolul 79, alineatul 1, din Constituția României, și articolul 2, alineatul 1, litera f, din Legea 73/1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ în Repertoriul Legislației României, în anul 2016, figura ca fiind în vigoare un număr de 14.934 de legi. De menționat că sunt încă în vigoare un număr de 205 acte normative care au fost adoptate în perioada 1864 – 21 Dec 1989. În anul 2016 s-a adoptat, de exemplu, un număr de 501 acte normative dintre care 167 de legi, 9 Ordonanțe de Guvern, 33 de Ordonanțe de Urgență și 292 Hotărâri de Guvern.

Situația de mai sus se referă strict la actele normative adoptate de Parlament și de Guvern, nu și la actele normative adoptate de autoritățile administrative centrale de specialitate și autoritățile administrative autonome. În anul 2016, s-au înregistrat reglementări asupra cărora s-a intervenit prin mai multe operațiuni de modificare și completare, în decursul timpului, parte din acestea fiind republicate, dar se constată că asupra unor acte normative s-a intervenit de mai multe ori în cursul aceluiași an: spre exemplu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (8 modificări în anul 2016); Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (9 modificări în anul 2016).

Există, de asemenea, acte normative care au fost modificate chiar în decursul anului în care au fost publicate în Monitorul Oficial și care au intrat în vigoare: Legea 28/ 2014 privind achizițiile publice, publicată în mai 2016 și modificată în noiembrie 2016, Hotărârea de Guvern 44/ 2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, modificată de două ori și abrogată in 2016. În decursul aceluiași an 2016, un număr de 77 de legi, 4 ordonanțe, 40 Ordonanțe de Guvern și 16 Hotărâri de Guvern au dispus elaborarea unui număr de 137 de acte de aplicare. Dintre acestea au fost elaborate numai 29 de acte de aplicare, din care 7 în termen, 16 cu termen depășit și 6 fără termen, iar un număr de 55 de acte în aplicare nu au fost elaborate, din care 30 au depășit termenul, 27 nu au avut precizat acest termen și 51 au avut termenul de elaborare expirat la finele anului 2016.

De asemenea, în anul 2016 s-au adoptat cu termen depășit de aproximativ 5 ani următoarele acte normative: Hotărârea de Guvern 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Guvern 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul comun 968/5194/1945/714/2016 al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, Casa Naționala de Asigurări de Sănătate și Ministerul Mediului, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale, adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintale asociate.

La data de 19.04.2017, Repertoriul Legislației României înregistra un număr total de 19.834 de acte normative reprezentând fondul activ al legislației, astfel: 14.573 de acte normative de bază din care 4.859 de legi, 954 de Ordonanțe de Urgență, 615 Ordonanțe, 8 145 Hotărâri de Guvern și 5.261 de acte normative modificatoare, din care 1.215 Legi, 909 Ordonanțe de Urgență, 302 Ordonanțe, 2.835 Hotărâri de Guvern. În plus, față de aceste date statistice, dorim să menționăm o serie de acte normative care au fost modificate de numeroase ori de la adoptarea lor: Legea 114/1996 privind legea locuinței a fost modificată de 26 de ori, Legea 31/ 1990 a fost modificata si completata de 37 de ori, Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții a fost modificata de 39 de ori.

Cheia de boltă a statului de drept și a democrației o constituie legea și respectarea ei. Pentru o țară ca România instabilitatea legislativă, reglementarea precară fără analiza temeinică de impact, suprareglementarea unor domenii, au avut și continuă să aibă consecințe negative asupra activității economice, politice și sociale. În plus, considerăm că accesul cetățeanului la cunoașterea legii a devenit, în ultimii ani, dificilă atât din cauza abundenței de reglementare cât și a faptului că, pentru a avea acces la portalurile legislative, cetățenii trebuie să plătească.

În aceste condiții, ALDE își asumă realizarea următoarelor obiective:

  • declanșarea unui proces de sistematizare și simplificare legislativă;
  • republicarea unor acte normative, pentru a se evita conflictul de legi;
  • declanșarea unui proces de codificare a unor prevederi care se află în momentul de față dispuse în numeroase legi si hotărâri de Guvern ( de ex. Codul de Procedură Administrativă, Codul Incompatibilităților și Codul Economic );
  • realizarea prin intermediul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul a unui portal legislativ gratuit care să dea posibilitatea cetățenilor să cunoască legile;

Nu putem continua să cerem românilor să nu ignore prevederile unor legi, atâta vreme cât accesul la cunoașterea acestor legi este limitat. ALDE va propune Guvernului întărirea capacității funcționale a Consiliului Legislativ, fapt ce va contribui la o bună guvernanță și la o simplificare a procesului legislativ.