Rezolutiile ALDE

Expunere de motive pentru înființarea Școlii Profesionale Metropolitane București cu personalitate juridică

Formarea profesională inițială, în sistem dual, prin Școala Profesională se poate realiza durabil în parteneriat Public-Privat pentru a satisface nevoia de muncitori calificați la nivelul Municipiului București în concordanță cu planul de guvernare și obiectivele Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, obiective ce vizează dezvoltarea economică prin investiții în infrastructură și companii strategice.

În acest proces de formare profesională trebuie implicați prin parteneriate public-private toți factorii interesați de forță de muncă calificată după standarde actualizate prin partajarea și asumarea responsabilităților specifice.

Prin fundamentarea strategiei de dezvoltare a învățământului profesional în sistem dual la nivelul Municipiului București propun să:

 • promovăm conceptul de Școală Profesională – Școală de Excelență, Școală fară Șomeri, primul pas către o carieră profesională deschisă;
 • integrăm indicatorii de performanță cu necesitățile locale și metropolitane identificate – prin PRAI și PLAI;
 • elaborăm hărți cu privire la nevoia de muncitori calificați prin Școala Profesională;
 • promovăm și să sprijinim în identificarea și selectarea elevilor și a partenerilor de practică (operatori economici);
 • introducem calificări noi, cerute de operatorii economici în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare;
 • construim un curriculum adaptat nevoilor actuale de formare;
 • elaboram standarde de acreditare pe cele două componente – resursă umană (specialiști) și logistică (bază material adecvată) atât la nivelul instituțiilor de învățământ cât și la nivelul partenerilor de practică acreditați;
 • elaborăm strategii de analiză a performaței (Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC) și Indicatori de performanță (KPI)) la nivel strategic metropolitan;
 • înființăm centre de informare și consiliere permanente pentru facilitarea comunicării autoritățile local, mediul economic, părinți/ elevi și alți actanți interesați;
 • sprijin pentru înființarea de centre public – private pentru formarea și perfecționarea profesorilor/ maiștrilor/ instructorilor/ tutorilor de practică pe domenii;
 • realizăm studii de măsurare a gradului de satisfacție profesională;
 • construim baze de date privitoare la formarea resursei umane și a gestionării acesteia la nivelul Municipiului București în vederea atragerii de noi investiții directe;
 • construim o bază de date cu traseul profesional/ carieră al absolvenților;

 

Concepte avansate

 1. Școala Profesională Metropolitană concept inovativ, soluție pentru o reală creștere a performanței în pregătirea forței de muncă calificate pentru Muncipiul București.

 

Avantajul competitiv al conceptului de Școală Profesională Metropolitană în Municipiul București prin parteneriat strategic cu Primăria Municipiului București constă în:

 1. Cristalizarea ofertei educaționale prin Școala Profesională adresată în primul rând companiilor publice din Municipiul București și în special celor înființate de Primăria Municipiului București;
 2. Sprijin real pentru firmele mici și mijlocii din Municipiul București și din zona metropolitană care nu-și permit la ora actuală să formeze fortă de muncă specializată;
 3. Abordarea multidisciplinară cât și instrumentele dezvoltate vor permite combinarea măsurilor pentru modernizarea pieței muncii cu cele educaționale;
 4. Stabilirea unui cadru instituțional performant și de încredere pentru angajarea de resurse umane (tutori de practică și personal didactic) competente și în același timp reamenajarea atelierelor de practică existente;
 5. Inițierea de investiții unitare prin concentrarea efortului financiar intr-un singur punct (la ora actuală în dorința de a dezvolta învățământul profesional prin retehnologizarea și dotarea laboratoarelor și a atelierelor de practică apare imposibilitatea de a realiza investiții complete, prin prisma faptului că fiecare școală primește câte ceva însă nu suficient, sau sunt facute investiții complete care nu sunt folosite decât 20-30% din timp, în medie 2 zile pe săptămână) astfel încât investițiile făcute în laboratoare și ateliere de practică să fie puse la dispoziția altor parteneri educaționali;
 6. Abordarea integrată de tip campus (spațiile educaționale să fie împreună cu laboratoare și ateliere de practică, ateliere de practică ale operatorilor economici integrate cu zone de facilități pentru elevi: cămin, cantină, bibliotecă, zone de agrement, parcuri) ce vor reduce timpii morți și va deveni atractivă pentru elevii din afara Municipiului București (Zona Metropolitană);
 7. Promovarea educației antreprenoriale la elevi integrată cu conceptele din programul România Profesională din Planul de Guvernare;
 8. Primul furnizor calificat de forță de muncă specializată din Muncipiul București.

 

 1. Școala fără Șomeri (scoalafarasomeri.ro) devine astfel primul concept multidisciplinar integrat într-o platformă tehnologică ce va permite interactivitatea între cei 3 actanți ai școlii profesionale: elevul, școala și operatorul economic. Platforma web va conține elemente interactive, sisteme de comunicare eficiente între participanți și tururi virtuale intregrate Google de prezentare a facilităților de practică oferite de operatorii economici dar și a ofertelor educaționale a unităților de învățământ.

Propunem înființarea Școlii Profesionale Metropolitane cu personalitate juridică. ca un demers de foarte mare angajament la nivelul Municipiului București.

 

Viceprimar – Tomnita Michaela Florescu

Consilier General – Catana Claudiu Daniel

Consilier General – Tudor Tim-Ionescu

Consilier General – Voicu Ion Valentin