Category

Rezolutiile ALDE

Rezolutiile ALDE
2 septembrie 2017

Propunere de înființare Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială prin Școala Profesională în Sistem Dual

Argument pentru continuitate ”Ca să fim prin noi înșine, în primul rînd să fim noi înșine.” ”Noua generație de întreprinzători români trebuie să se simtă la ea acasă în România.” (mai mult…)
Read More
Rezolutiile ALDE
2 septembrie 2017

Expunere de motive pentru înființarea Școlii Profesionale Metropolitane București cu personalitate juridică

Formarea profesională inițială, în sistem dual, prin Școala Profesională se poate realiza durabil în parteneriat Public-Privat pentru a satisface nevoia de muncitori calificați la nivelul Municipiului București în concordanță cu planul de guvernare și obiectivele Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, obiective ce vizează dezvoltarea economică prin investiții în infrastructură și companii strategice. (mai mult…)
Read More
Rezolutiile ALDE
4 iulie 2017

Legea în slujba cetățeanului, nu contra lui

În conformitate cu Articolul 79, alineatul 1, din Constituția României, și articolul 2, alineatul 1, litera f, din Legea 73/1993 privind organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ în Repertoriul Legislației României, în anul 2016, figura ca fiind în vigoare un număr de 14.934 de legi. De menționat că sunt încă în vigoare un număr de 205 acte normative care au fost adoptate în perioada 1864 - 21 Dec 1989. În anul 2016 s-a adoptat, de exemplu, un număr de 501 acte normative dintre care 167 de legi, 9 Ordonanțe de Guvern,…
Read More
Rezolutiile ALDE
4 iulie 2017

Pentru o cultură politică a libertății

Principalul obiectiv politic al ALDE este acela de a pune în operă un sistem instituţional centrat asupra drepturilor individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale organizate în cadrul european mai larg, potrivit principiilor libertăților civile, politice și economice, precum și ale justiției și solidarităţii sociale. ALDE propune un proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie şi prosperitate. Pentru ALDE, liberalismul este forma desăvârşită a umanismului civic. Departe de a respinge temeiurile solidarităţii, liberalismul se poate recomanda, dimpotrivă, drept crezul singurei forme sincere şi eficiente de solidaritate, solidaritatea dintre…
Read More
Rezolutiile ALDE
4 iulie 2017

Ca să fim prin noi înșine, trebuie, în primul rând, să fim noi înșine!

Liberalismul românesc s-a format la mijlocul secolului al XIX-lea, atunci când, pe fundalul emancipării popoarelor din Europa și a formării statelor naționale, sentimentul patriotic lua avânt. De atunci, liberalismul românesc și-a păstrat atașamentul față de valorile naționale, legându-și numele de toate marile izbânzi ale României moderne: Unirea Principatelor, Războiul de Independență, Marea Unire, o seamă de reforme fundamentale pentru statul modern cum ar fi Constituțiile de la 1866 și 1923, votul universal sau reforma agrară. Se cuvine adăugat la acestea martiriul pe care liderii liberalismului l-au suferit cu demnitate în…
Read More
Rezolutiile ALDE
4 iulie 2017

Noua generație de întreprinzători români trebuie să se simtă la ea acasă în România!

O viziune liberală asupra economiei românești este mai necesară ca oricând. Eforturile actuale de a reforma sistemele de salarizare, de pensii și de asigurări sociale de sănătate obligă, pentru a fi susținute, la o dezvoltare viguroasă a investițiilor, o stimulare a tuturor energiilor naționale, fie că e vorba de resurse, de instituții, de mecanisme de funcționare sau de spirit antreprenorial. Economia României are, în ultimii ani, o evoluție crescătoare și prognozele arată că această perspectivă se va menține până la sfârșitul deceniului. Dacă, însă, în anii precedenți creșterea economică s-a…
Read More